Prof.Dr.HAYDAR BAŞ

Prof.Dr.HAYDAR BAŞ


1 Ağustos 2013
font boyutu küçülsün büyüsün

İmam Muhammed Mehdi


Bugünkü yazımızda yeni kaleme aldığımız, "İmam Hasan el Askeri ve İmam Muhammed Mehdi" eserimizden Hz. Mehdi (as) hakkında bilgi verelim istedik. Hamse-i Âli Aba hadisinde belirtilen beş kişi Ehl-i Beyt'tir. Başta Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Fatıma Annemiz, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimiz… Hz. Peygamber (sav), "Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir, ona binen kurtulur" buyuruyor. Pak Ehl-i Beyt neslinden ise, kıyamete kadar ümmete önder olacak imamlar gelmiştir. Resûlullah (sav), Ehl-i Beyt soyundan gelecek imamların isimlerini tek tek buyurmuştur: Hz. Peygamberin Miraç Günü yaşadıkları ile ilgili uzun bir hadiste şöyle rivayet edilir: "Ey Muhammed! Onları görmek ister misin? Dedim ki, evet ey Rabbim." Bana buyurdu ki: 'Arşın sağ tarafına bak.' Bakınca Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve Muhammed Mehdi b. Hasan'ı gördüm. O, onların içinde inci gibi parlayan yıldız gibiydi. Buyurdu ki, Ey Muhammed! Onlar benim kullarıma olan hüccetlerimdir. Onlar senin vasilerindir. Onlardan Mehdi, düşmanlarımdan intikam alacak ve dostlarımı sevindirecektir." Abdullah b. Abbas'tan, Resulullâh (sav) şöyle buyurdu: "Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali b. Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasim vardır. İlki Ali b. Ebu Talib, sonuncusu ise Mehdi'dir." Ve Mehdi (as), hadisteki beyanla, Hz. Fatıma'nın neslindendir. Hz. Hüseyin (as) soyundandır. Hz. Mehdi'nin (as) bir gaybet dönemi vardır. Allah Resulü (sav), "Benim evlatlarımdan olan kaim Mehdi bir ahd üzere gizlenecektir. O dönemde insanların çoğu 'Allah'ın Âl-i Muhammed'e ihtiyacı yoktur' diyecektir. Bir kısmı da onun doğumunda şüphe edecektir. Öyleyse kim gaybet zamanını görürse dinini korusun" demiştir. Gaybetin biri kısa diğeri uzun iki dönemi olduğu hadislerde beyan edilmiştir. Hz. Mehdi'nin döneminin özellikleri hadislerde yeryüzüne adaletin ve eşitliğin geldiği, bereket vesilesi bir dönem olarak verilir. "Ebu Said el Hudri, Resulullâh'tan (sav) şöyle nakleder: "Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz." Sonra buyurdu ki: "Benim ıtretimden (Ehl-i Beyt'imden) bir adam zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır." Resulullâh (sav) şöyle buyurdu: "Ümmetimin sonunda mehdi zuhur edecek. Allah O'na yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek, hayvanlar çoğalacak, ümmet yücelecek ve o yedi veya sekiz yıl yaşayacaktır." Hz. Mehdi'nin geleceği dönemle ilgili bir hadis de şöyledir: "Taberani, Avf b. Malik'ten Resulullâh'ın (sav) şöyle buyurduğunu aktarır: "Çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda benim Ehl-i Beyt'imden Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer onu görürsen O'na tabi ol, böylece hidayete erenlerden olursun." Allah, Ehl-i Beyt'in şefaatlerinden ayırmasın.


Bu yazı 2,198 defa okundu.Yorum ekleYorum ekle
Yorumlar


  Henüz yorum yapılmamış

Bu yazarın diğer yazıları

En Çok Okunanlar